Wikia


Deze pagina wordt nog verder bewerkt. Ik zou het op prijs stellen wanneer niemand ongevraagd deze pagina gaat bewerken. Luchtavatar13 (overleg) 19 feb 2014 16:44 (UTC)

Het sociale leven is goed ontwikkeld in de Wereld van Avatar. De sociale klassen zijn meestal gebasseerd op titels, kennis en kracht. Hoewel de meeste mensen in hun huidige en toekomstige sociale klassen geboren worden, zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld Long Feng. De verschillen van de sociale klassen zijn niet overal hetzelfde in de naties.

Meer recentelijk, in de Verenigde Republiek der Naties, zijn de vershillen minder goed herkenbaar.

De LuchtnomadenEdit

Van alle naties, voor de genocide, leken de Luchtnomaden het meest gelijk te leven. Dit kwam doordat alle Luchtnomaden monniken of nonnen waren. Het hoogste politieke orgaan van de Luchtnomaden was de Raad van de Ouderen.

De Raad van de Ouderen

Van deze autoriteit weten we eigenlijk nog niet zo veel af. Hoewel het toch vaststaat dat zij niet in grotere rijkdommen leven dan de andere nomaden. Zij was belast met het nemen van de beslissingen voor de gemeenschap in haar omgeving, zij had dan ook een groot aanzien bij de andere Nomaden. Evenals de Vuurwijzen, hadden de raadsleden 1 voorzitter. Die lijkt meer autoriteit te hebben bezeten dan de andere monniken en nonnen.

Vrije Luchtnomaden

Het lijkt of de Luchtnomaden waren ontbonden van een sociale rang of bepaalde rechten. Dit is natuurlijk omdat alle Luchtnomaden luchtmeesters waren en er dus maar weinig verschillen tussen de functies van deze monniken/nonnen waren.

WaterstammenEdit

De sociale klassen tussen de Zuidelijke Waterstam en de Noordelijke Waterstam hebben wat verschillen. Terwijl de kleinere Zuidelijke Waterstam een meer gelijk stelsel kent, heeft de Noordelijke Waterstam een uitgebreider stelsel.

Stamhoofd

Noordelijke Waterstam

In de Noordelijke Waterstam betekend de titel stamhoofd dat je van blauw bloed bent. De titel wordt doorgegeven van vader naar oudst geborene. De stamhoofden nemen beslissingen voor de stam en kunnen waarschijnlijk wetten maken en laten uitvoeren. De macht van de stamhoofd is echter wel beperkt. Dit kun je zien wanneer Arnook verklaard dat hij meester Pakku niet kan dwingen om Avatar Aang als leerling terug te nemen.

Zuidelijke Waterstam

In de Zuidelijke Waterstam is de functie van stamhoofd minder gecompliceerd. Hij heeft de macht om zijn volk te leiden en eigenhandig beslissingen te nemen. De stamhoofd hoeft hier echter niet van blauw bloed te zijn. Dat blijkt uit het feit dat Sokka geen Prins is of/en Katara geen Prinses is. Het stamhoofd is tevens (in een oorlog) de militaire leider van de troepen. Hierin speelt hij een overleggende rol. Zoals te zien is in afl. "De Goeroe".

Adviseurs

In de Noordelijke Waterstam heeft het stamhoofd verschillende adviseurs om hem te helpen met het nemen van beslissingen. Zij lijken van hoge afkomst te zijn. Ook zijn zij aanwezig bij officiële gelegenheden, zoals een feestmaal. Hoewel de stamhoofd meer autoriteit heefd dan de adviseurs, zijn zij wel belangrijk voor het gewone volk. Bekende adviseurs zijn: Pakku en Prinses Yue.

Burgers

Noordelijke Waterstam

In de Noordelijke Waterstam lijkt het dat iedereen gelijk is, hoewel vrouwen hun watersturing alleen voor genezing mogen gebruiken. Ook mogen zij officieel geen les krijgen in de kunst van het watersturen.

Zuidelijke Waterstam

In de Zuidelijke Waterstam is iedereen gelijk aan elkaar. Zelfs de kinderen van de stamhoofd vormen daarop geen uitzondering. De stam lijkt een goede indeling in stelsels nier nodig te achten. Er zijn geen duidelijke verschillen tussen soldaten en andere mannen van de stam.

AarderijkEdit

Omdat het Aarderijk veel inwoners heeft, is een goede rangorde noodzakelijk.

De Aardkoning

De Aardkoning zeteld in en is de Koning van Ba Sing Se. Hij is tevens de baas van het gehele Aarderijk. De Aardkoning bekleedt als enige de hoogste rang in de rangorde van het hele rijk. Zijn paleis en het parlement zetelen in de bovenring.

Ministers

Omdat de Aardkoning zoveel werk te doen heeft, heeft hij ook een gezantschap van Ministers tot zijn beschikking staan. Deze geven hem raad en mogen, indien de Aardkoning hiermee instemt, ook zelf wetten uitvoeren. Elke Minister is verantwoordelijk voor zijn eigen vakgebied en is in theorie alleen verantwoording schuldig aan de Aardkoning zelf.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki