Wikia


Aarderijk icoon.png
Aarderijk embleem.png


Toph ontwikkelt metaalsturen
Metaalsturen
Algemene Informatie
Element

Aarde

Bron

Toph

Geleerd van

Toph heeft hem zelf verzonnen

Sub-techniek van

Aardsturen

Metaalsturen is een sub-techniek van aardsturen, waarmee een aardemeester in staat is om verwerkt metaal te sturen op eenzelfde manier waarop ze gewone aarde sturen. De techniek werd uitgevonden door Toph Beifong nadat Xin Fu en Meester Yu haar gevangen hadden in een metalen kist, en gebruikte de techniek om te ontsnappen.

Tijdens een les over chakras, legde Goeroe Pathik aan Avatar Aang uit dat metaal eigenlijk gewoon gezuiverde en verfijnde aarde is. Door haar unieke vermogen om te “zien” door middel van aardsturen, was Toph in staat de stukjes ongezuiverde aarde in het metaal op te sporen en deze te gebruiken om het zuivere metaal zelf te sturen.

GeschiedenisEdit

Duizenden jaren lang waren aardstuurders niet in staat om verwerkte aarde met hun sturing te manipuleren. Tijdens de Honderdjarige Oorlog werd dit uitgebuit door de Vuurnatie, die aardstuurders gevangen hield op een werf dat geheel van metaal gemaakt was en Koning Bumi opsloten in een metalen kist in de stad Omashu. Door aardstuurders te omringen met metaal en ze uit de buurt te houden van gewone aarde waren ze in staat een situatie te creëren waaruit onmogelijk ontsnapt kon worden door middel van conventioneel aardsturen.

Dit veranderde echter in de lente van 100 NSK, toen Toph werd opgesloten in een metalen kist door Xin Fu en haar voormalige leraar, Meester Yu. Terwijl ze terug naar Gaoling werd gebracht, probeerde Toph wanhopig de kist open te breken. Een geïrriteerde Xin Fu vertelde haar dat, ook al was ze ‘s werelds beste aardemeester, het onmogelijk was om metaal te sturen. Hierdoor besloot Toph te proberen of dit echt het geval was en besefte dat metaal slechts een vorm van verwerkte aarde was. Ze begon te mediteren in haar gevangenis totdat ze in staat was de restjes aarde in het metaal te voelen. Door gebruik te maken van deze restjes aarde, wist Toph voor het eerst te metaalsturen. Met haar nieuwe vaardigheid scheurde ze een gat in haar kooi en wist te ontsnappen.

Na de Honderdjarige Oorlog, richtte Toph de Beifong Metaalsturing Academie op, waar ze verschillende studenten de kunst van het metaalsturen bijbracht. Rond 170 NSK, was metaalsturen de voornaamste sturingsvorm van Republikazia’s Politiemacht geworden, die gebruik maakte van metalen kabels in hun harnas, bij het arresteren van criminelen of om zich snel door de stad te verplaatsen.

De sturingskunst verspreidde zich ook naar aardstuurders buiten de grenzen van de Verenigde Republiek, aangezien bepaalde leden van de Orde van de Witte Lotus zich de kunst eigen maakte. Daarnaast richtte Suyin Beifong in het Aarderijk de stad Zaofu op, waar metaalsturen zoveel gebruikt en onderwezen werd, dat haar inwoners bekend staan als de Metaal Clan.

Zwakheden Edit

Tijdens de Anti-sturings Revolutie werd duidelijk dat metaalsturen niet werkt op zeer zuivere metalen, bijvoorbeeld platina. Dit materiaal werd gebruikt door Hiroshi Sato om de mecha tanks te bouwen, waarmee hij weerstand kon bieden aan de technieken van de Metaalsturende Politiemacht.

Omdat metaalstuurders meestal zijn uitgerust met een metalen uitrusting, zijn ze hierdoor beinvloedbaar door magneten, zoals te zien was toen de eerder genoemde mecha tanks uitgerust waren met deze apparaten om verschillende leden van de Metaalsturende Politiemacht uit te schakelen. Daarnaast zijn ze hierdoor erg kwetsbaar voor elektrische wapens, zoals de geëlektrificeerde handschoenen van de Gelijkwaardigen, aangezien een metalen uitrusting elektriciteit zeer goed geleid.

Bekende Metaalstuurders Edit

Triva Edit

  • Metaalstuur-bewegingen zijn gebaseerd op Chu Gar, gemengd met verschillende moderne militaire technieken.
  • Metaalsturen is verboden bij profstuur-wedstrijden.
  • Avatar Korra is de eerste Avatar die kan metaalsturen.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki