Wikia


Waterstam icoon
KataraOktopus
Octopus vorm
Algemene Informatie
Element

Water

Bron

Aang

Geleerd van

Katara

Sub-techniek van

Watersturen

De Octopus Vorm is een waterstuur techniek die werd uitgevonden door Aang tijdens De Grot van Twee Geliefden. Aang stuurde het water om zich heen en maakte voor zijn lichaam een aantal water slierten om zich heen die hij liet bewegen zodat de vorm op een octopus leek. Door middel waterslierten wist Aang een aanval van Katara af te weren. Later gebruikte Katara deze techniek om zich tegen Azula, Zuko en de Dai Li te verdedigen in De Tweesprong van het Lot. Dit lijkt op de Chen techniek van tai chi. Deze techniek wordt ook gebruikt als zelfverdedeging.

Zie ook Edit

Aangoctopus

Aang maakt een octopus vorm

Aang octopus

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki