Wikia


Aarderijk icoon.png
Seismische zicht
Seismische zicht
Algemene Informatie
Element

Aarde

Bron

Toph

Sub-techniek van

Aardesturen

Het seismisch zicht is een zintuig dat Aardestuurders kunnen gebruiken. De techniek baseert zich op trillingen in de aarde. Het seismisch zintuig werd eerst gedemonstreerd door Toph Bei Fong in haar gevecht met de Beuker in De Blinde Bandiet.

HistorieEdit

De oorspronkelijke gebruikers van het seismisch zintuig waren de reuze dasmollen. Dasmollen zijn blind en gebruiken het seismisch zintuig ter compensatie. De dasmollen kunnen met seismisch zicht bepalen waar ze zijn en of er andere levende wezens in de buurt zijn. Dat is ook meteen de essentie van het seismisch zintuig: 'zien' via aardesturing.

De eerste menselijke aardestuurder die seismisch zintuig leerde is Toph Bei Fong. Net als de dasmollen is ze blind. Zij gebruikt seismisch zintuig dan ook om haar blindheid te compenseren, net als de dasmollen zelf. Dat wil overigens niet zeggen dat iedere blinde aardestuurder seismisch zintuig kan leren. Toph's ouders hadden ook niet verwacht dat Toph deze techniek zou leren en dat ze de techniek zo goed zou beheersen. Het betekent evenmin dat een aardestuurder blind moet zijn, om seismisch zintuig te kunnen leren. Toph heeft het seismisch zintuig aan Aang geleerd en Aang is niet blind.

Toph heeft het seismisch zintuig verder ontwikkeld waardoor ze nu kan aanvoelen of iemand een leugen vertelt. Dit werkt echter niet feilloos: beroepsleugenaars, zoals Azula, kunnen liegen zonder dat Toph dit in de gaten heeft.

Verder gebruikt Toph het seismisch zintuig om metalen te sturen. Met het seismisch zintuig kan Toph aardedeeltjes in metalen waarnemen die te klein zijn om met het blote oog te kunnen zien. Ze is tot nog toe de enige aardestuurder die metalen kan sturen.

Zoals eerder vermeld, heeft Toph ook aan Aang geleerd hoe hij het seismisch zintuig moet gebruiken. Aang kan hierdoor veranderingen en bewegingen waarnemen die buiten zijn zichtveld plaatsvinden. Aang kan echter geen metaal sturen, of leugens waarnemen. Toph en Aang zijn tot nog toe de enige 2 mensen, waarvan bekend is dat zij het seismisch zintuig beheersen.

GebruikEdit

In de eerste plaats wordt het seismisch zintuig gebruikt om de omgeving af te tasten. De aardestuurder kan met behulp van trillingen in de aardbodem zijn omgeving net zo precies inbeelden als waneer hij hem zou zien. Bovendien kan met het seismisch zintuig ook datgene worden vastgelegd dat buiten het brede zichtsveld valt, zelfs zaken achter zich. Met het seismisch zintuig kan een aardestuurder ook 'door' obstakels (bijvoorbeeld muren en stofwolken) kijken, doordat hij ook de trillingen achter de obstakels voelt. Bovendien kunnen ondergrondse holtes ook met het seismisch zintuig worden waargenomen.

Toph ontwikkeld metaalsturen.png

Seismisch zintuig bij metaalsturing

Daarnaast wordt seismisch zintuig gebruikt om metalen te sturen. Het is zelfs de enige bekende manier om metalen te sturen, omdat de aardedeeltjes in metalen te klein zijn om met het blote oog te kunnen zien. Die moet een aardestuurder dus met seismisch zintuig waarnemen. Als een aardestuurder geen metalen kan sturen heeft dat dus niets met zijn aanleg te maken, maar met het feit dat hij het seismisch zintuig niet beheerst.

Een ander nut van het seismisch zintuig is leugendetectie. Seismisch zintuig zegt namelijk ook iets over mensen en over hun gemoedstoestand. Als een mens een leugen vertelt, verandert die. De hartslag gaat bijvoorbeeld sneller slaan, al is het maar een fractie. Aardestuurders die het seismisch zintuig beheersen, kunnen op die manier leugens waarnemen. Daar moet echter bij worden vermeld dat beroepsleugenaars, zoals prinses Azula, kunnen liegen zonder merkbare veranderingen in hun lichaam. Het seismisch zintuig kan dus geen beroepsleugenaars op een leugen betrappen.

Omdat het seismisch zintuig ook de toestand van lichamen kan waarnemen, is het in theorie mogelijk dat inwendige letsels ook met het seismisch zintuig worden waargenomen. Wellicht heeft Toph dit bij Jet gedaan, vlak voor diens dood, in Het Laogai Meer.

BeperkingenEdit

Het seismisch zintuig is een zeer krachtig zintuig, als de gebruiker het goed beheerst. Het heeft echter nog steeds zijn zwaktes.

  • Geen massief aardoppervlak: Het seismisch zintuig werkt het beste op massieve aardoppervlakken. We zien in de serie dat Toph zich niet op haar gemak voelt op ijs, omdat ze er niet kan zien. Dat geld ook voor water. Toph kan niet zien in water. Ook de hardheid is belangrijk. Zand is zacht en Toph heeft moeite met zandsturen en met trillingen voelen in zand. Zand werkt te veel als een stootkussen.
  • Lucht: Het seismisch zintuig werkt alleen op objecten die in contact staan met de aarde. Zwevende objecten kunnen met seismisch zicht niet worden waargenomen. Dit wordt duidelijk in De Blinde Bandiet, als sokka de kampioensgordel naar Toph gooit. Ze neemt de kampioensgordel niet waar en krijgt hem vol op haar hoofd. Aardestuurders kunnen op hun beurt niets waarnemen, als ze in de lucht zweven/vliegen. Toph kan niets zien, als ze op Appa reist.

Zie ookEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki