Wikia


Geesten embleem.png
20131019132738!Vaatu.png

Vaatu

Vaatu is de geest van chaos en duisternis in de Wereld van Avatar. Sinds het begin der tijden voert Vaatu een onophoudelijke strijd met zijn tegenhanger Raava, de geest van het licht en de vrede, van wie hij in 19.829 VSK gescheiden werd. Vaatu bezat de macht om geesten om te buigen naar de zogeheten "duistere geesten".

GeschiedenisEdit

Vaatu is een van de oudste geesten die er bestaan. Hij beweert dat hij al 10.000 levens leefde voordat de eerste mens werd geboren. Hij en Raava moeten elke 10.000 jaar vechten om het lot van de wereld, gedurende een gebeurtenis die bekend staat als de Harmonische Convergentie. De strijd tussen hen is eeuwig, aangezien geen van beiden ooit de ander volledig kan vernietigen. Zelfs als Vaatu erin zou slagen Raava te verslaan, dan zou het licht in Vaatu blijven groeien, totdat Raava herboren wordt in vaatu zelf en zal de strijd weer herbeginnen.

Vaatu was degene die de barrière tussen de Geestenwereld en de materiële (sterfelijke) wereld doorbrak, waardoor de Geestenportalen op de Noord- en Zuidpool ontstonden. Hierdoor konden Geesten oversteken naar de mensenwereld. Vaatu werd echter 10.000 jaar lang in bedwang gehouden door Raava, die hem verhinderde zijn duisternis door de wereld te verspreiden. Echter, in het jaar 19.829 VSK kwam Avatar Wan langs, terwijl de geesten aan het vechten waren in de vallei. Vaatu loog tegen Wan en zei dat Raava hem al 10.000 jaar lang kwelde. Ondanks de protesten van Raava, wist Wan de twee geesten door middel van vuursturing te scheiden, waarna Vaatu eindelijk vrij was. Nu hij gescheiden was van Raava, kon hij overal in de wereld chaos verspreiden. En hoe meer hem dat lukte, hoe krachtiger hij werd.

Vaatu verscheen opnieuw aan Wan toen deze op bezoek was bij een verborgen dorpje op een Leeuwen Schildpad dat werd bewoond door de vroegste Luchtnomaden. Hoewel Vaatu vrijwel alle geesten in de nabije omgeving tot duistere geesten had getransformeerd, voorkwam Wan dat hij het gehele dorp kon vernietigen. Raava wist Vaatu en de duistere geesten te verdrijven, ondanks het feit dat haar krachten inmiddels flink waren afgenomen. Vaatu merkte dit en onthulde zijn plan om zich met de volgende Harmonische Convergentie zich voorgoed te ontdoen van Raava en de wereld voor tienduizend jaar in duisternis te doen hullen.

Later was Vaatu getuige van een confict tussen een groep geesten en mensen, beiden vrienden van Wan. Hier liet Vaatu opnieuw zijn macht zien door de geesten in duistere geesten te veranderen. Wan en Raava smolten samen in een poging het vechten te stoppen, maar Wan's lichaam kon de druk niet aan en hij viel bewusteloos. Toen hij wakker werd vertelde Vaatu hem enthousiast dat als zijn mensenvrienden vernietigd waren.

Toen de Harmonische Convergentie naderde, betrad Vaatu de Geestenwereld via het noordelijke portaal voor het laatste treffen met Raava. Vaatu was er zeker van dat hij dit keer zou winnen, aangezien Raava inmiddels zo klein en zwak was, dat Wan haar in een theepot moest dragen. Wan maakte duidelijk dat Vaatu eerst langs hem moest zien te komen, ende twee begonnen te vechten. Ondanks zijn talent in vuursturen was Wan alleen niet opgewassen tegen Vaatu en al gauw moest hij zijn krachten bundelen met Raava. Tezamen kon Wan alle vier de elementen sturen en hiermee wist hij e Vaatu op gelijke voet te bestrijden. Echter, de druk van Raava's kracht eiste zijn tol op Wan's lichaam en al gauw kreeg Vaatu de overmacht. Vaatu gooide Wan op de grond in de buurt van het zuidelijke portaal en verklaarde trots dat het tijdperk van Raava voorbij was. Wan stak echter zijn hand in de energiestraal die uit het portaal kwam en smolt zo voorgoed samen met Raava om de Avatar te vormen. Met hernieuwde kracht, maakte Wan een kooi van alle vier de elementen en sloot Vaatu hiermee op in de Boom des Tijd.

Wan besloot dat alle geesten terug moesten naar de Geestenwereld en hij zou de portalen sluiten, zodat geen mens de geestenwereld zou kunnen betreden om Vaatu te kunnen bevrijden. De daaropvolgende 10.000 jaar zat Vaatu vast in de Boom des Tijds.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki